+420 605 148 310

info@trojanec.cz

na YouTube

Rizikové kácení stromů

Kácení stromů je až poslední možností, jak zajistit, aby strom neohrožoval své okolí. Dalšími postupy jsou například ořezy větví nebo vazby korun stromů. Přesto je často nutné k pokácení stromu přistoupit, nejčastěji pokud je strom vychýlený, má vyhnilý nebo dutý kmen, nebo pokud zasahuje do elektrického vedení. V každém případě je potřeba vždy provést odborné posouzení. Protože používám arboristické a lezecké techniky, mohu kácet stromy i v blízkosti budov a všude tam, kde je nedostatek místa pro běžné kácení.

Kácení stromů v Brně

Stromy kácím nejčastěji v Brně, kde se nachází spousta soukromých prvorepublikových zahrad, které bývají mnohdy neudržované a zarostlé. Také je zde mnoho větších i menších parků, které potřebují pravidelnou údržbu, se kterou souvisí i občasné kácení nebezpečných, nemocných či starých stromů.

Kromě Brna pracuji po celé jižní Moravě, například v okolí Vyškova, Kroměříže, Uherského Hradiště, Hodonína, Hustopečí, Kyjova, Znojma, Slavkova u Brna, Blanska nebo Břeclavi. Pokud ale potřebujete pokácet větší množství stromů, přijedu za vámi kamkoliv po celé republice.

Kdy se provádí rizikové kácení

Rizikové kácení provádím, pokud je potřeba odstranit stromy, které představují nebezpečí pro lidi, okolní prostředí nebo majetek. Mezi nejčastější případy, kdy je potřeba strom pokácet, patří:

Špatný zdravotní stav

U stromů, které jsou ve špatném zdravotním stavu, příliš staré, oslabené nebo poškozené, se mohou i za klidného počasí ulamovat větve. Při silném větru hrozí i pád celého stromu.

Nevyvážená koruna, slabé či poškozené kořeny

Stromy, které mají nevyváženou korunu nebo oslabený kořenový systém, mohou spadnout nečekaně, a to i v bezvětří. To je velké riziko, zejména nachází-li se strom blízko chodníku, silnice, železnice, dětských hřišť a sportovních areálů.

Nevhodné místo

Stromy, které rostou blízko infrastruktury, jako jsou elektrická vedení, telekomunikační kabely, vodovodní potrubí, plynovod nebo kanalizace, se bohužel musejí odstranit. Kořeny nebo větve stromu mohou tuto infrastrukturu poškodit, což by zpravidla znamenalo dlouhé výpadky (např. dodávky elektřiny nebo vody) a drahé opravy. Strom také někdy doroste do velikosti, které již nestačí daný prostor a je ho třeba odstranit, popřípadě nahradit novým, menším, jiného druhu apod.

Stromy poblíž budov

Z kácení stromů rostoucích blízko budov nebo komunikací nemám nikdy radost, protože zpravidla bývají zdravé, poskytují potřebný stín a jsou domovem pro mnoho druhů hmyzu a ptáků. Přesto bývá často nutné je pokácet, pokud představují bezpečnostní riziko.

Jak rizikové kácení probíhá

Před kácením

 • Nejprve zhodnotím stav samotného stromu a okolní podmínky, prostor, bezpečnostní rizika a náročnost zásahu – kácení.
 • Stanovím cenu všech prací.
 • V některých případech je třeba předložit povolení ke kácení, které vystavuje obec nebo odbor životního prostředí daného města.

Během kácení

 • Prvním krokem je důkladné zajištění bezpečnosti. Jedná se zejména o zamezení přístupu nepovolaným osobám a odstranění všech překážek pro kácení, pokud je to možné.
 • Kácení provádím s použitím lezeckých – arboristických technik. Strom tedy obvykle kácím postupně, jednotlivé větve a části kmene spouštím na zem na lanech. Díky tomu můžu kácet stromy i na stísněných místech, v blízkosti elektrického vedení nebo budov.
 • Vždy dělám maximum pro to, abych nezpůsobil žádné škody na okolním majetku. Pokud by k tomu přece jen došlo, mám proti způsobeným škodám nadstandardní pojištění.

Po kácení

 • Mohu zajistit odvoz a ekologické využití pokáceného stromu a ořezaných větví .
 • Samozřejmostí je úklid místa, kde jsem kácel, od větví, listí a pilin.

Ukázky mé práce

Poslat poptávku

Máte zájem o využití mých služeb? Zavolejte mi, napište e-mail nebo zprávu.

Kontaktujte mě

Kde působím?

Jako arborista pracuji hlavně na jižní Moravě, zejména v těchto městech a jejich okolí:

 • Brno
 • Vyškov
 • Kroměříž
 • Uherské Hradiště
 • Hodonín
 • Hustopeče
 • Kyjov
 • Břeclav
 • Znojmo
 • Slavkov u Brna
 • Blansko

Bez problémů za vámi přijedu i jinam, vše záleží na vzájemné dohodě.