+420 605 148 310

info@trojanec.cz

na YouTube

Rizikové kácení

Rizikové kácení stromů provádím s pomocí lezeckých a arboristických technik. Obvykle strom nekácím najednou, ale postupně po jednotlivých částech, které spouštím dolů na lanech. Díky tomu můžu kácet v místech, která jsou stísněná nebo obklopená např. budovami, skleníky, bazény, lampami, elektrickým vedením nebo infrastrukturou.

Podrobnosti

Likvidace pařezů

Po kácení stromu zůstává často pařez, který by mohl být nebezpečný, bránit výstavbě nebo vysazení nového stromu. Pařez mohu vyfrézovat do hloubky až 15 cm pod povrch terénu. Také mohu použít speciální chemický prostředek, který urychlí trouchnivění pařezu, který lze následně vypálit.

Podrobnosti

Ořezy stromů

Někdy se stává, že stromy trpí onemocněním, špatným růstem nebo jsou poškozeny např. bouřkou. Proto provádím redukce, bezpečnostní i výchovné ořezy stromů, a to vždy s ohledem na to, aby mohly nadále růst a neohrožovaly své okolí.

Podrobnosti

Vazby korun stromů

Některé stromy mohou mít i přes veškerou péči narušenou stabilitu kosterních větví, které pak ohrožují strom samotný i jeho okolí. Aby se takový strom nemusel pokácet, zajišťují se koruny stromů speciálními statickými nebo dynamickými lany.

Podrobnosti

Péče o stromy

Poskytuji konzultace a pomoc při výsadbě nových stromů a péči o ně.

Podrobnosti

Moji klienti

Mé služby využívají obecní úřady obcí Bošovice, Velké Hostěrádky, Dambořice, Strážovice, Násedlovice, Hostěrádky Rešov a také soukromé osoby a firmy.